สถานะ

สถิติประตูทางเข้า -> แยกตามผู้ใช้งาน

# ประเภทผู้ใช้งาน จำนวนคน จำนวนครั้ง