สถานะ

สถิติประตูทางเข้า -> แยกตามชั้นปี

# ชั้นปี จำนวนคน จำนวนครั้ง