PC usage statistics within library of UBRU

ระบบเก็บสถิติการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


จากปัญหา สู่โอกาสแห่งการเรียนรู้ โอกาสทำให้เกิดปัญหา ปัญหาสู่โอกาสอีกครั้ง ครั้งแล้ว ครั้งเล่า เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

ดูสถิติการใช้งาน Download Full Client v1.0.7866.17125 PATCH Update v1.0.7866.17125

ความเป็นมา

แรกเริ่มเดิมที เมื่อมีผู้มาใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตชั้นล่าง ห้องโถง อาคาร 13 ณ สำนักวิทยบริการฯ เราจะให้นักศึกษาลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง และ หน้าประตูทางเข้า กรณีที่นักศึกษามีบัตรก็จะให้นักศึกษาแตะบัตรเข้าใช้บริการ อันนี้เราสามารถทราบได้ว่าใครมาใช้บริการ ณ เวลาใด แต่ข้อมูลใน Database มีแค่รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล และ คณะ ส่วนสิ่งที่ควรจะมีเช่น สาขาวิชา เพศ ประเภทนักศึกษา (นักศึกษาภาคปกติ , ภาค กศ.บป. ) นั้นไม่มี เราจึงทราบ ข้อมูลไม่ครอบคลุม ส่วนกรณีเป็นคนนอกที่เข้ามาใช้บริการ หรือ นักศึกษาบางท่าน อาจารย์บางท่าน ที่ไม่ได้มีบัตรนักศึกษา เราจะขอความร่วมมือกับผู้มาใช้บริการ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ มาแลกเหรียญ RFID จากนั้นผู้ใช้บริการก็จะนำเหรียญนี้ไปแตะที่เครื่องอ่าน RFID ตรงทางเข้าสำนักฯ จากนั้นระบบเดิม ก็จะบันทึกการเข้าใช้บริการ โดยการบันทึกนั้น จะบันทึกแค่ เหรียญลำดับที่ 1 , 2, 3 ... เข้าใช้บริการเมื่อเวลา .... โดยระบบเดิมไม่ได้มีการ บันทึกข้อมูลผู้ที่มาแลกบัตรแต่อย่างใด

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

จากความเป็นมาทำให้เราเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงได้พัฒนาระบบเก็บสถิติขึ้นมาใหม่ โดยทดลองใช้กับห้องให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้น 1 อาคาร 13 เป็นอันดับแรก

แต่จะทำอย่างให้ให้การเก็บสถิติทำได้รวดเร็ว เนื่องจาก PC เรามีจำนวนหลายเครื่องหากจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงทั้งหมดทุกเครื่อง การส่งข้อมูลอาจจะทำได้ช้าและไม่มีเสถียรภาพอย่างแน่นอน

เราจึงได้เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยแบบกดส่งปุ๊บ Client ร้อย สองร้อย หรือ สามร้อยเครื่อง สามารถรับคำสั่งได้ภายในเสี้ยววินาที

ไม่เพียงแค่ความเร็ว และ ความปลอดภัยเท่านั้น เครื่องฝั่ง Client ซึ่งพัฒนาเป็น Windows Application จะต้องสามารถสื่อสารกับ เว็บไซด์ได้ แบบ Realtime หากต้องการจะส่งข้อมูลไปยังเครื่อง Client ผ่านการคลิกปุ่มแค่ปุ่มเดียวบนเว็บ browser จะต้องทำได้

และแล้วเราก็ได้พบกับเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์การทำงานสำหรับเรานั้นคือ SignalR พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งสามารถพัฒนา Realtime Application ได้และที่สำคัญพัฒนาด้วย C# ได้ด้วย เขียนได้ภาษานี้ภาษาเดียว ก็เกินคุ้มครับ เขียนได้ทั้งเว็บไซด์ Windows Application และ Mobile Application โอ้..พระเจ้ายอด มัน จอร์จมาก 555

ความปลอดภัยนั้นเราเลือกที่จะเข้ารหัสข้อมูลด้วย RSA Algorithm ขนาด 2048 บิต เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแอบซุ่มดักจับข้อมูลระหว่างทางได้โดยง่าย

ความเป็นไปในอนาคต

ณ ตอนนี้ เราได้ทดลองใช้กับห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้นล่าง ห้องโถง อาคาร 13 โดยเริ่มใช้งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

และในอนาคตอันไกลโพ้น .. เราจะนำไปใช้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอื่น ๆ ต่อไป เช่น ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ เราจะได้ทราบสถิติที่ครอบคลุม มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการก็จะลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน 5555 ไม่ถึงขนาดนั้นเราเก็บแค่ผู้ใช้บริการมาใช้บริการ ณ เวลาใด ห้องไหน ก็เท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับ google facebook แล้วถือว่าเราเก็บข้อมูลของท่านน้อยมาก ๆ ส่วนเขาเหล่านั้น เก็บข้อมูลของผู้ใช้ถึงขนาดที่ทราบว่า ตอนนี้คนนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด และกำลังทำอะไรอยู่ ชอบซื้อสินค้าตัวไหน ชอบเล่นเกมส์อะไร กำลังขับรถ เดิน หรือ วิ่งอยู่ หรือไม่ และ อื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าไม่หลงเหลือความเป็นส่วนตัวแล้วในโลกออนไลน์